Проекти

Абидос ООД е българска фирма, която се специализира в развиване на динамични интернет приложения.

Ние се фокусираме върху изграждането на дългосрочни отношения с нашите клиенти, като им предлагаме не само първичната изработка, а цялостни стратегии за развитие в интернет.

Ние ви предлагаме изцяло прозрачен модел на работа, който ви дава възможността да оцените вашите проекти успоредно, с тяхната разработка. Този модел спомага за най-добрата реализация на вашите изисквания относно визията и функционалността, също така дава гаранция за задоволство от крайния резултат от работата ни.